Jsem lektorkou výukových programů pro školy zaměřených na výchovu ke zdraví a certifikovanou poradkyní ve výživě.

Svoji profesní dráhu jsem začínala od „píky“. Po studiu hotelové školy jsem pracovala v pozici vedoucí školní jídelny. Při zaměstnání jsem dálkově vystudovala obor Sociální pedagogiku a Etopedii - speciální pedagogiku. Studium jsem završila absolvováním programu Učitelství pro střední školy, což mě na několik let přivedlo k povolání učitelky odborných předmětů gastronomických oborů. S přibývajícím věkem jsem začala přemýšlet o jídle více racionálně, a tak jsem se vrhla na studium poradenství ve výživě. Absolvovala jsem certifikovaný kurz Poradce pro výživu a Hygiena potravin. Stále se učím, hledám nové informace, doplňuji si znalosti v navazujících kurzech a absolvuji odborné semináře. 

Všechny moje dosavadní zkušenosti propojené láskou k jídlu a učitelské profesi jsem skloubila ve svém podnikání. Mezi dětmi jsem ve svém živlu.

Realizuji programy a přednášky zaměřené na výchovu ke zdraví, etiketu stolování a racionální výživu. Spolupracuji se školami v rámci projektů specializovaných na zdravý životní styl. Připravuji přednášky "šité na míru" dle zadavatele. Jsem také odbornou lektorkou celorepublikového projektu pro děti "Zdravá 5", který vzdělává žáky mateřských a základních škol v oblasti zdravého stravování. 

Provádím individuální poradenství ve výživě (pro zlepšení kondice nebo redukci váhy). 

 

Dělám to, co umím a dělám to ráda.

Těším se na setkání s Vámi

Radka Drobná